vasen3.png

SeniorKunto - ilo liikkua
Varaa aika

SeniorKunto tarjoaa fysioterapeuttista liikunta- ja toimintakykyä parantavaa kuntoutusta. Erityisosaamista meillä on neurologiassa, muistikuntoutuksessa, hengitysfysioterapiassa sekä tuki- ja liikuntaelin sairauksien hoidossa.

 

Kuntoutusta toteutamme yksilö- ja ryhmäterapiana. Yksilökuntoutus tapahtuu toimitiloissa tai kotikäynteinä. Erityisesti ikääntyville ihmisille tarkoitetut ohjatut ryhmät toteutuvat kuntosali- ja tasapainoryhmissä jonka toiminta perustuu lihasvoiman ja tasapainon harjoittamiseen. Nämä ovat toimintakykyisyyden ja fyysisen kunnon säilymisen perusta. Ohjatun liikunnan harrastamisen ja lihasvoiman vahvistamisen avulla lisätään kaiken ikäisten vireyttä ja elämän laatua.

 

Metsolan kartanossa Puolivälinkankaalla sijaitsevat toimitilamme ovat tilavat, esteettömät ja modernit. Kuntoutusvälineistömme koostuvat kotimaisista HUR-kuntosalilaitteista ja monipuolisista pienapuvälineistä. Kotikäyntejä varten on mukana  kuljetettava kuntoutusvälineistö. Tiloissamme on kolme hoitohuonetta, joissa toteutamme mm. manuaalista- ja fysikaalista terapiaa sekä hengitysfysioterapiaa. Tervetuloa tutustumaan!

 

Liikunta ja ikääntyminen

Erityisesti ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn heikkeneminen ei ole seurausta pelkästään iän karttumisesta. Lihasvoimaa tarvitaan kaikissa arkipäivän askareissa. Lihasvoiman  ja tasapainon ylläpitämisessä ja parantamisessa tarvitaan riittävästi säännöllistä ja monipuolista liikunnan harrastamista.

Liikunnan harrastamiseen ja kuntoiluun aktivoituminen parantaa tutkitusti ikääntyvien ihmisten terveyttä, liikuntakykyä ja mielialaa, sekä ehkäisee lähes kaikkia kansantauteja. Fyysisen kunnon ylläpitäminen on keskeinen tekijä myös kaatumis- ja tapaturma-alttiuden ehkäisyssä. Säännöllinen liikunnan harrastaminen ja kuntoilu auttavat ikääntynyttä ihmistä selviytymään mahdollisimman pitkään omassa kotiympäristössään.

 

Varaa aika

 

 

Ota yhteyttä! Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtimista!